PHP: Jak generovat dokumenty ve formátu XLS (Excel)

Update 2012: toto je stará verze článku někdy z roku 2006, dnes používám knihovnu http://phpexcel.codeplex.com/. Příklady volání jsou také na uvedené stránce.

Pokud naše aplikace potřebuje poskytovat uživateli nějaká data, jednoduchým způsobem jak toho docílit je soubor ve formátu CSV, který lze jednoduše importovat do Excelu a s daty tak dále pracovat. Někteří koncoví uživatelé však mají s importem problém a proto se nabízí možnost generovat soubor přímo ve formátu XLS, který se potom jednoduše otevře v Excelu.

Pro generování Excelu využijeme komponenty z knihovny PEAR, konkretně Spreadsheet_Excel_Writer.

Na začátek vložíme potřebný include soubor a provedeme inicializaci třídy + vytvoření listu:

require_once 'Spreadsheet/Excel/Writer.php';
$workbook = new Spreadsheet_Excel_Writer();
$worksheet =& $workbook->addWorksheet('NÁZEV LISTU');

Vlastní data zapisujeme pomocí těchto funkcí:

$worksheet->writeString($radek, $sloupec, 'DATA');
$worksheet->writeNumber($radek, $sloupec, '1.23');
...
$workbook->close();

Zavoláním close() dojde k vypsání XLS dokumentu na výstup. Další možnosti použití naleztete v dokumentaci.


Zpět na hlavní stránku